Sensor kỹ thuật số

Liên hệ

* Có 2 kích thước: IOX 2.0 cho người lớn, IOX 1.0 cho trẻ em
* Chất lượng hình ảnh có thể phụ thuộc vào các điều kiện của máy X – quang cầm tay (ví dụ: năm sản xuất, lượng pin)

Danh mục: ,